InGaN 基全彩化 Micro LED 再獲突破!紅光晶片效率顯著提升(2021.10.08)

今年5月,阿卜杜拉國王科學技術大學(KAUST)宣佈開發出一款新型InGaN基紅光Micro LED晶片… [more] 轉載自LEDinside

活動行事曆

十一月   2021
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

電子報訂閱

我同意 隱私權政策